Ordinær generalforsamling 2021

Onsdag 21. april kl. 18-21 Under henvisning til vedtægterne for Hørsholm Erhvervs Netværk (HEN), indkaldes hermed til ordinær generalforsamling DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Forelæggelse...