Ordinær generalforsamling 2021

Onsdag 26. maj kl. 18-21 Under henvisning til vedtægterne for Hørsholm Erhvervs Netværk (HEN), indkaldes hermed til ordinær generalforsamling DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE Valg af dirigent og referent. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Forelæggelse af...