...

Onsdag 22. apr. kl. 17-18

Mødet holdes digitalt af hensyn til COVID-19 smittefare.

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Jørgen Søndergård valgt som dirigent og Tine Junget Røhling som referent.

Ad pkt. 3 – Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Årsrapport 2019 for HEN, godkendt af bestyrelsen, fremsendes hermed til generalforsamlingens godkendelse. Hovedpunkter af rapporten vil blive gennemgået af vores revisor Michel Hansen.

Ad pkt. 4 – Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse
HEN Budget 2020, godkendt af bestyrelsen, fremsendes hermed til generalforsamlingens godkendelse.
Bestyrelsen foreslår medlemskontingentet uændret for 2020.

Ad pkt. 5 – Forslag fra medlemmerne
Bestyrelsens formand har per 1. april 2020 ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

Ad pkt. 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Bent Rønne – ønsker ikke at genopstille
 • Tine Junget Røhling – ønsker at genopstille

Bestyrelsen har modtaget tilkendegivelse om at Klaus Fænø ønsker at opstille som medlem af bestyrelsen

Ad pkt. 7 – Valg af suppleanter
Ingen medlemmer har tilkendegivet deres ønske om at opstille som suppleant til bestyrelsen
Ingen andre medlemmer har tilkendegivet ønske om at opstille som medlem eller suppleant til bestyrelsen.

Ad pkt. 8 – Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Michel Hansen, KRESTON CM, genvalgt som foreningens revisor.

 

Praktiske informationer

Tid

Onsdag d. 22. april 2020
kl. 17.00-18.00


Sted

Mødet holdes digitalt af hensyn til COVID-19 smittefare.

10 minutter før mødets start modtager du et link med en Zoom invitation. Det eneste du skal gøre, er at trykke på “Join Zoom Meeting” linket lige før kl. 17.00. Er der problemer med at komme igennem til mødet, da kontakt Bent Rønne på +45 70 25 07 02.


Tilmelding

Tilmeld dig her >


Tilmeldingsfrist

20. april 2020


Pris

0 kr. for medlemmer


Gæster

Kender du erhvervsdrivende i Hørsholm og omegn, er du meget velkommen til at invitere dem med som gæst. Første gang er ALTID gratis. Tidligere gæster er meget velkomne til at melde sig ind i HEN eller købe en gæstebillet.


Samtykke

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at der må tages billeder og at foredragsholderne efterfølgende må kontakte dig/jer pr. mail eller telefon. Dette samtykke kan du naturligvis trække tilbage ved at kontakte foreningen skriftligt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.