...

Om HEN,

Hørsholm Erhvervs Netværk

Hørsholm Erhvervs Netværk blev stiftet i 2013 med henblik på at etablere et øget samarbejde mellem virksomheder og organisationer med tilknytning til Hørsholm Kommunes erhvervsliv.

Som medlem af HEN deltager du i et engageret, resultatorienteret og bredtfavnende netværk, hvor du også har mulighed for at komme i dialog med Hørsholm Kommune.

Der arrangeres større netværks events 6-8 gange årligt, foredrag med fx succesfulde erhvervsledere om praktisk orienterede, forretningsrelevante temaer, hvor du som medlem har mulighed for at få taletid, sparre og netværke.

Du får mulighed for at skabe/deltage i netværksgrupper med særlige fællesinteresser, deltage i sociale sammenkomster og meget mere.

Hvad gør HEN?

Som forening arbejder HEN for at gøre Hørsholm til Nordsjællands dynamiske erhvervscentrum ved at opbygge og understøtte et aktivt og attraktivt netværk blandt virksomheder i Hørsholm og omegn. Foreningen henvender sig til alle typer virksomheder, store og små, veletablerede og nystartede, B2B og B2C.

HEN skal være brugerdrevet, og ledes af en engageret, medlemsvalgt bestyrelse. HEN har høje ambitioner og tror på, at der med dynamik, drive og vilje kan dannes en platform, som skaber og understøtter stærke og succesrige virksomheder. HEN er en del af Hørsholm Kommunes Erhvervsråd.

HEN fungerer ud fra devisen ”Sammen bliver vi stærkere” og har som primært formål at skabe værdi for medlemmerne.

Bestyrelsen

Formand
Tine Junget
formand@hen.dk​
Mobil 2830 2829

Bestyrelsesmedlem
Erik Fraas
Mobil 2097 6838
kontakt@poer.dk

Bestyrelsesmedlem
Inge-Merete Østerlin
Mobil 2070 5609
im@konsilium21.dk

2. suppleant
Christian Goth
Mobil 2478 0626
cgo@sparnord.dk

Næstformand, kasserer
Klaus Fænø
kf@faenodesign.dk
Mobil 2235 1366

1. suppleant
Jonas Busekist
Mobil 2889 3060
jonas@pitchogco.dk

Revisor

Revisor
Michel Hansen
Statsautoriseret revisor
Kreston CM

Generalforsamling

Seneste generalforsamling blev afholdt torsdag 21. marts 2024.

Vedtægter

Vedtægterne blev senest opdateret på generalforsamlingen 29. marts 2023

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.