...

HEN Sparring

 – få en bestyrelse for en dag

Få svar på dine virksomhedsrelaterede spørgsmål:

  • “Hvordan får jeg flere kunder?”
  • “Hvad er den bedste salgs- og kundeudviklingsstrategi?”
  • “Jeg står med denne udfordring – hvad skal jeg gøre?”

Som virksomhedsejer er det svært at være ekspert i alt!

  • Få to timers gratis sparring i et fortroligt rum
  • Vælg selv deltagere fra vores ekspertpanel
  • Få en detaljeret handlingsplan med hjem

Forestil dig, at du i din virksomhed har et:

  • spørgsmål
  • emne
  • dilemma eller
  • en særlig problemstilling som du går og tumler med. Fx om salg eller markedsføring, jura eller økonomi.

Nu har du mulighed for at få særdeles kompetent faglig sparring af eksperter på netop dit spørgsmål eller din problemstilling.

Sparringen foregår i trygge rammer. Den er fortrolig, konstruktiv og gratis.

HEN Sparring – kun for medlemmer. Bliv medlem her >

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.