...

HEN Sparring koncept
– vil du styrke din virksomhed?

Få sparring fra kollegaer i HEN Netværket, der stiller erfaringer og kompetencer gratis til rådighed eksklusivt for HEN medlemmer.

Formål

HEN bygger på devisen ”Sammen er vi stærkere” – og det samme gør HEN Sparring. HEN Sparring har til formål at skabe et forum, hvor der kan profiteres af den viden- og erfaringsmasse, der er i HEN og hvor vi kan hjælpe, give gode råd, støtte og inspirere hinanden til at styrke vores virksomheder.

Hvad kan jeg få sparring til?

HEN Netværket rummer en bred palette af ressourcer, erfaringer, kompetencer og talent indenfor en lang række emner, udfordringer, dilemmaer og problemstillinger, som du og din virksomhed kan få glæde af.

Lad dig inspirere og find mere information:

HEN Sparring forberedelse >

HEN Sparring paneldeltagere >

HEN Sparring inspiration til emner >

Indledende bemærkninger

  • HEN Sparring foregår i et fortroligt rum. Alle paneldeltagere og deltagende medlemmer fra HE styringsgruppen har underskrevet fortrolighedserklæring.
  • HEN Sparring er gratis.

Forberedelse

  • Du skal beskrive det emne/ den udfordring/ det spørgsmål/ det dilemma du ønsker at få sparring på. Se HEN Sparring forberedelse > 
  • Du skal udvælge de paneldeltagere/ressourcepersoner, du ønsker skal deltage i sparringsprocessen
    Se listen af mulige paneldeltagere HEN Sparring paneldeltagere >
    Der vil altid være 1-2 fra HEN styringsgruppen til stede ved sparrings-processen.
  • Du sender en mail med ovenstående informationer til én fra HEN styringsgruppen, der herefter sørger for den praktiske koordination af tid, sted og lokalereservation.

HEN styringsgruppe:

Sonja Ploug sonja.ploug@gmail.com

Klaus Fænø kf@faenodesign.dk

Linda Sjöström ls@intellexmanagement.com

Sparringsprocessen

Sparringsprocessen varer max. 2 timer.

Seancen indledes med at du på 10 min. giver en uddybende introduktion til dit ønske til sparring med formål og det mål du sigter efter.

Paneldeltagerne stiller eventuelle opklarende spørgsmål.

Herefter får hver paneldeltager max.10 min. til at give dig feed-back og input uden afbrydelser fra de øvrige deltagere. Hver paneldeltager bidrager med egne erfaringer, kompetencer og viden. Men bredden i panelet skal sikre, at der kommes hele kompasset rundt. Din opgave i denne fase er at LYTTE og notere eventuelle spørgsmål.

Når alle har givet input, får du igen ordet og kan stille spørgsmål og gå i mere detaljeret dialog om den givne feed-back og input. I denne fase, som varer op til 1 time, er der relevant deltagelse fra alle.

Sparringsprocessen afsluttes med at du på 10 min. summerer og konkluderer, hvad sparringen har givet dig og hvad du vil arbejde videre med, som du mener kan bringe værdi til din virksomhed.

Forventet udbytte

Du kan forvente at gå hjem med en rimelig detaljeret handlingsplan, som kan bringe din virksomhed et skridt nærmere dit ønskede mål.

Du kan tilvælge at få en video- eller lydoptagelse på din egen telefon/tablet af sparringsprocessen til eget brug, så du ikke behøver at tager noter undervejs i forløbet.

Evaluering

Du vil blive bedt om at udfylde et evalueringsskema med det formål, at styringsgruppen får input til eventuelle justeringer af konceptet og dets gennemførelse.

Download HEN Sparring koncept som pdf

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.