...

HEN Sparring forberedelse

Instruktion til forberedelse til HEN Sparring

HEN Sparring er et tilbud til HENs medlemmer om at få gratis råd, vejledning og inspiration fra øvrige HEN medlemmer med andre kompetencer og erfaringer end virksomhedsejerens egne til styrkelse af det enkelte medlems virksomhed.

I sparringssituationen er virksomhedsejeren/fokuspersonen blandt gode kollegaer, hvor samtaletonen er venlig og atmosfæren er nærværende og imødekommende.

Paneldeltagerne møder op med et stort engagement og har alene et ønske om, at fokuspersonen får så meget som muligt at arbejde videre med i sin virksomhed.

Sparringen er ærlig, direkte, men konstruktiv. Det optimale udbytte af sparringen opnås, når virksomhedsejeren også er åben og ærlig omkring emnet, der sparres om og frit tør fortælle, om det der opleves svært og problematisk. Husk, at sparringen er helt fortrolig!

Den bedste sparring fås på et oplyst grundlag, derfor opfordres fokuspersonen til følgende overvejelser:

Forventningsafstemning

  • Hvorfor ønsker jeg sparring?
  • Hvad forventer jeg at få med hjem af udbytte?
  • Hvad bør paneldeltagerne vide om min virksomhed (branche, produkter/serviceydelser, målgrupper, konkurrenter etc.)?

Hvordan får jeg det mest effektive sparringsforløb?

Lav en grundig, skriftlig beskrivelse af emnet, der ønskes sparring til, der kan udsendes til paneldeltagerne på forhånd.

Hvis ønsket, er det muligt at få en samtale med styringsgruppen (Sonja Ploug, Klaus Fænø, Linda Sjöström) enten telefonisk eller personligt med henblik på afgrænsning og præcisering af problemformulering.

Er du i tvivl om, hvilke paneldeltagere du skal vælge, hjælper styringsgruppen gerne med en afklaring af den optimale sammensætning af panelet. Styringsgruppen kender alle de mulige paneldeltagere og deres kompetencer godt og kan derfor bidrage med forslag til valg.

Beskriv eventuelt hvad du har fortaget af initiativer/aktiviteter på området allerede – hvad har virket og hvad har ikke virket.

Præcisér, hvis der er områder du særligt ønsker fokus på ved sparringen.

Mulighed for opfølgning efter sparringsforløbet?

Hvis du ønsker et statusmøde på din handlingsplan en tid efter sparringsforløbet, foreslås det at aftale individuelle korte opfølgningsmøder med en eller flere paneldeltagere allerede ved afslutningen af sparringsforløbet. Styringsgruppen står altid til rådighed til opfølgende statusmøder.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.