Onsdag 26. maj kl. 18-21

Under henvisning til vedtægterne for Hørsholm Erhvervs Netværk (HEN), indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens navn.
 6. Forslag fra medlemmer
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår Jørgen Søndergård valgt som dirigent og Tine Junget Røhling som referent.

Ad pkt. 3 – Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Årsrapport 2020 for HEN til generalforsamlingens godkendelse fremsendes den 7. april 2021.

Ad pkt. 4 – Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, til godkendelse

HEN Budget 2021 til generalforsamlingens godkendelse, fremsendes den 7. april 2021.

Ad pkt. 5 – Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens navn

Bestyrelsen er af den opfattelse at foreningens navn Hørsholm Erhvervs Netværk bør ændres til HEN – Hørsholm Erhvervs Netværk, idet forkortelsen HEN efterhånden er blevet godt indarbejdet hos både medlemmer og samarbejdspartnere. Foreningens vedtægter af 18. april 2018 vil blive ændret i overensstemmelse hermed, når ændringen er vedtaget af generalforsamlingen.

Ad pkt. 6 – Forslag fra medlemmerne

Forslag, der agtes stillet af medlemmer på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 31. marts 2021.

Ad pkt. 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Jan Dombernowsky – ønsker ikke genvalg
 • Hanne Clausen – ønsker ikke genvalg
 • Jesper Lasthein – ønsker genvalg

Ad pkt. 8 – Valg af suppleanter

Der skal ske nyvalg af to suppleanter.

Erik Fraas  – ønsker genvalg

Der skal findes endnu en suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen henstiller, at medlemmer der ønsker opstilling som kandidat til bestyrelsen eller som suppleant, retter henvendelse til bestyrelsesformanden senest den 7. april 2021.

Ad pkt. 9 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at Michel Hansen, ”Kreston” genvælges som foreningens revisor.

Praktiske informationer

Tid

Onsdag 26. maj 2021
kl. 18-21


Sted

Rungstedlund
Rungsted Strandvej 111
2960 Rungsted Kyst

Alternativt afholdes mødet på Zoom.


Tilmelding

Tilmeld dig her >


Tilmeldingsfrist

Onsdag 21. april 2021
kl. 09:00


Pris

0 kr. for medlemmer


Samtykke

Ved tilmelding giver du automatisk samtykke til, at der må tages billeder og at foredragsholderne efterfølgende må kontakte dig/jer pr. mail eller telefon. Dette samtykke kan du naturligvis trække tilbage ved at kontakte foreningen skriftligt.


Parkering

Hvis der mangler parkeringspladser på Rungstedlund, så brug pladserne på naboejendommen, Rungstedgaard, eller den store parkeringsplads på hjørnet af Rungstedvej og Strandvejen med indkørsel fra Rungstedvej.


Medbring visitkort til netværk og til dit navneskilt.